Цільова допомога

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО”
рішенням зборів правління
Протокол № 1від 02 грудня 2010 р.

ПОЛОЖЕННЯ
„Про порядок використання благодійних внесків на медичне забезпечення
членів благодійної організації "Муніципальна лікарняна каса м.Києва"(МЛК).

Порядок використання благодійних членських внесків регламентується Статутом благодійної організації „Муніципальна лікарняна каса м. Києва”, даним Положенням, і направлений на покриття дефіциту бюджетних асигнувань щодо медикаментозного та лабораторного забезпечення населення, підтримання матеріально-технічної бази лікувальних закладів, впровадження нових медичних технологій, надання благодійної допомоги членам ЛК.

Процес лікування, що забезпечується за рахунок ЛК, включає в себе терапію основного захворювання, його ускладнень і супутньої патології, якщо вона впливає на перебіг основного, терміном до 12-днів. Продовження лікування за рахунок ЛК понад 12 днів (але не більше 24 днів) можливе в умовах цілодобового стаціонару при важкому стані пацієнта за рішенням консиліуму лікарів із участю лікаря-експерта ЛК.

Медикаментами члени ЛК забезпечуються згідно з Лікарським формуляром та протоколами лікування.

Можливість отримувати допомогу за рахунок ЛК наступає через три календарних місяці з моменту вступу до організації (моментом вступу вважається дата надходження внесків на рахунок ЛК), за умови, що на момент призначення обстеження, лікування сплачено всю суму благодійних членських внесків за період перебування в організації (без урахування проплати за поточний місяць).

При виявленні у лікувальному закладі несплати членських внесків за три та більше місяців медикаментозне забезпечення проводиться лише після погашення заборгованості та сплати членських внесків за рік авансом.

Медичні благодійні програми включають в себе:

І. Діагностичні дослідження.

За направленням лікаря забезпечуються: рентгенологічні, функціональні, лабораторні методи дослідження, за винятком визначення токсоплазмозу, цитомегаловірусу, хламідіозу, герпесу, венеричних захворювань, йоду в сечі, рівня статевих гормонів, обстежень на хромосомні відхилення та наявність спадкових захворювань.

Витрати на проведення комп'ютерної томографії та МРТ компенсуються у розмірі 50% від вартості обстеження в комунальних закладах охорони здоров’я. Перебування в ЛК не впливає на черговість досліджень.

ІІ. Амбулаторно - полiклiнiчна допомога.

1.Забезпечення пацієнтів, які знаходяться на лікуванні в умовах денного стаціонару, медикаментами та виробами медичного призначення.
Лікуванню в денному стаціонарі підлягають хворі, які потребують: лікарського спостереження після проведених маніпуляцій; внутрішньовенного крапельного введення медикаментів; введення фармакотерапевтичних засобів через певні проміжки часу протягом дня (внутрішньовенні, внутрішньом’язові ін’єкції, з допомогою фізіотерапевтичних процедур); проведення складних діагностичних обстежень зі спеціальною підготовкою; невідкладної допомоги з приводу станів, які виникли під час перебування в поліклініці; проведення складних лікарських маніпуляцій (пункції плеври, черевної порожнини, суглобів і ін.).

2. Забезпечення пацієнтів, які знаходяться на лікуванні в умовах домашнього стаціонару, медикаментами та іншими розхідними матеріалами. Лікуванню в домашньому стаціонарі підлягають хворі, які не можуть перебувати в цілодобовому або денному стаціонарі.

3. Амбулаторне лікування окремих гострих і загострення хронічних хвороб за рахунок ЛК забезпечується медикаментами та виробами медичного призначення тільки відповідно до „Тимчасового положення про амбулаторне лікування членів ЛК”.

ІІІ. Стаціонарна допомога.

При лікуванні в умовах цілодобового стаціонару члени ЛК отримують необхідне діагностичне та медикаментозне забезпечення. Пологи та планові хірургічні втручання (оперативне лікування фіброміоми, кіст яєчників, аденоми передміхурової залози, жовчно - та сечокам’яної хвороби, судинних патологій, злоякісних новоутворень, катаракти, кили і т.п.) забезпечуються за рахунок ЛК при умові членства в організації не менше одного року або сплаті членських внесків за рік авансом (можливість отримувати допомогу за рахунок ЛК наступає через три календарних місяці з моменту сплати). Пульс-терапія при системних захворюваннях сполучної тканини за рахунок ЛК проводиться один раз у рік.

Новонароджені під час перебування в пологовому будинку отримують медичну допомогу за рахунок МЛК протягом 30 днів з дня народження при умові, що один з батьків є членом МЛК відповідно до п.4.4.1 Положення про членство в МЛК.

VI. Медикаментозне забезпечення за межами міста.

Забезпечення членів ЛК, які за направленням спеціалістів мають проходити планове обстеження та лікування в інших містах України, проводиться при отриманні клопотання в ЛК. В разі надання медичної допомоги у невідкладному порядку питання вирішується індивідуально при наявності підтверджуючих документів (виписки з амбулаторної, стаціонарної карт і чеків про оплату використаних ліків). В обох випадках розмір витрат не перевищує 1500 грн. протягом року.

V. Благодійна допомога юридичним та фізичним особам (членам ЛК).

За рішенням Правління ЛК в окремих випадках може надаватися така благодійна допомога:

 • у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем може надаватися благодійна матеріальна допомога в розмірі до трьох мінімальних зарплат;
 • при лікуванні сечокам’яної хвороби методом літотрипсії витрати компенсуються в розмірі однієї мінімальної зарплати, але не більше 1500 грн. протягом року;
 • у разі не надання лікувальним закладом медичної допомоги згідно з цим Положенням, ЛК компенсує витрати членів ЛК на придбання ліків, при наявності підтверджуючих документів (виписки з амбулаторної, стаціонарної карт і чеків про оплату використаних ліків).

При дотриманні статутних вимог, раціональному та ефективному використанні коштів, які надійшли від членів ЛК, за рішенням Правління може надаватися благодійна допомога лікувально-профілактичним закладам, іншим юридичним і фізичним особам, які сприяють діяльності ЛК.

За посередницьку діяльність на користь ЛК виплачується заохочення у розмірі до 10% від загальної суми коштів, котрі надійшли на розрахунковий рахунок ЛК за певний період часу.

ЛК не забезпечує витрати, пов’язані з такими захворюваннями та послугами:

 • венеричні та інші захворювання, які можуть передаватися статевим шляхом (сифіліс, гонококова інфекція, хламідійна інфекція, трихомоніаз, аногенітальний герпес, цитомегаловірус, мікоплазмоз, уреаплазмоз, гарднерельоз і т.ін.) та їх ускладнення;
 • виробничий травматизм;
 • витрати на обстеження та лікування в приватних медзакладах, із якими не укладено відповідні угоди про співпрацю;
 • ГРВІ, грип (за винятком їх ускладнень) та етіологічне лікування інших вірусних інфекцій;
 • грибкові захворювання внутрішніх органів, шкіри та її придатків;
 • діагностика та лікування безпліддя;
 • забезпечення, встановлення медичних приладів або пристосувань (протезів): окулярів, контактних лінз, слухових пристроїв, слухових імплантатів, штучних кришталиків, штучних суглобів, штучних серцевих клапанів, судинних протезів і т.п.
 • забезпечення дезінфікуючими засобами;
 • забезпечення дозованими інгаляторами для профілактики та зняття бронхообструкції;
 • забезпечення засобами для проведення гемодiалiзу (тобто застосування штучної нирки);
 • забезпечення препаратами крові;
 • забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення для введення препаратів, які ЛК не надає згідно з цим Положенням (за винятком хіміотерапії);
 • забезпечення специфічної хіміо- та гормонотерапії при злоякісних новоутвореннях;
 • забезпечення цукрознижуючими препаратами;
 • захворювання та травми, які виникли в результаті свідомих дій членів ЛК, пов'язаних із невиправданим ризиком;
 • захворювання, причиною яких є вживання алкоголю, наркотичних або токсичних речовин;
 • імунізація та вакцинація;
 • консервативне лікування глаукоми;
 • корекція вад рефракції;
 • легеневі та позалегеневі форми туберкульозу;
 • лікувально-оздоровчі заходи та санаторно-курортне лікування;
 • лікування імунодефіцитних станів, забезпечення засобами для корекції імунітету та рівня лейкоцитів;
 • лікування та діагностика методами нетрадиційної медицини (гіпноз, гомеопатичне лікування, рефлексотерапiя, мануальна терапія, масаж, фітотерапія, іридодіагностика iт.п.);
 • лікування та обстеження, яке не призначене лікарем;
 • модифікації людського тіла з метою поліпшення фізичного, психологічного, розумового або емоційного стану (хірургічна зміна статі і т.п.);
 • надання додаткового комфорту, зокрема: телевізора, кондиціонера, послуг перукаря або косметолога та iнше;
 • перебування у стаціонарі для одержання, головним чином, піклувального догляду;
 • переривання вагітності (забезпечується за рахунок ЛК тільки при наявності медичних показань);
 • пластична хірургія, зміна ваги або хірургічне лікування ожиріння;
 • проведення профілактичних медичних оглядів;
 • проходження обстеження та лікування для підтвердження групи інвалідності;
 • професійні захворювання;
 • психічні розлади (шизофренія, епілепсія, маніакально-депресивний синдром, олігофренія, психози, деменція i т.д.) та їхні ускладнення;
 • різноманітні травми та соматичні захворювання, що виникли у зв'язку з захворюваннями психічної природи;
 • спадкові захворювання, пов'язані з порушенням хромосомного набору;
 • стоматологічне лікування, зубопротезування, за винятком станів, які потребують лікування в стаціонарних умовах;
 • травми, отруєння, опіки, отримані членом ЛК у результаті військових дій, народних заворушень, страйків;
 • травми, отруєння, опіки, отримані членом ЛК у результаті замаху на самогубство або інші навмисні дії, спрямовані на погіршення здоров'я;
 • трансплантація органів або тканин;
 • хронічні захворювання не в стадії загострення;
 • цукровий діабет, за винятком важкої форми.

...............................................................................................................................................................

"З А Т В Е Р Д Ж Е Н О"

Засіданням Правління

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АМБУЛАТОРНЕ ЛІКУВАННЯ

членів благодійної організації «Муніципальна лікарняна каса м.Києва» (МЛК)

 

- Амбулаторне лікування членів МЛК проводиться лікуючими лікарями поліклінік, при наявності у членській картці  відміток  про сплату членських внесків та документа, що засвідчує особу.

- При призначенні лікування членам МЛК необхідно дотримуватися даного „Тимчасового положення”,  “Лікарського формуляру” та “Положення про порядок використання благодійних внесків “.

- Амбулаторному лікуванню за рахунок МЛК підлягають тільки захворювання, що вказані в Додатку.

- Захворювання, які не ввійшли в Додаток, можуть лікуватися за рахунок МЛК в умовах цілодобового стаціонару, денного стаціонару чи стаціонару на дому при наявності відповідних медичних показань. У разі їх відсутності медикаменти за рахунок МЛК пацієнт не отримує.

- Медикаменти для амбулаторного лікування членів МЛК призначаються на 5 – денний термін, з зазначенням у вимозі-рецепті кратності введення.

- Вимогу – рецепт лікуючий лікар виписує в двох екземплярах, ставить особисту печатку.У разі необхідності продовження лікування, після повторноі явки до лікаря виписується повторна вимога-рецепт на термін лікування до п’яти днів. - Максимальний термін лікування однієї патології за рахунок МЛК в амбулаторних умовах - 10 днів.

 - Ліки пацієнт отримує при пред’явленні вимоги – рецепта з особистою печаткою лікаря, картки члена МЛК, документу, що засвідчує особу, у фармацевта аптеки чи лікувального закладу.Термін дії вимоги-рецепта становить три дні.

- Після отримання пацієнтом ліків у членській картці ставиться відмітка про суму витрачених на лікування коштів.

Додаток:  Перелік медичних показань

для лікування членів МЛК в амбулаторних умовах за рахунок МЛК.

 

1) Інфекційні та паразитарні хвороби: бешиха; гельмінтози.

2) Хвороби нервової системи: невралгія, неврити всіх локалізацій; гангліоніт (оперізуючий лишай) (патогенетичне лікування)

3) Хвороби ока та придаткового апарату: кон’юктивіт, блефарит, ячмінь, видалення стороннього тіла ока.

4) Хвороби дихальної системи: гострий синусит, тонзиліт, ларингіт, фарингіт, трахеїт, бронхіт; гостра пневмонія (легкий перебіг); хронічний тонзиліт, синусит, бронхіт (фаза загострення).

5) Хвороби вуха та сосковидного відростка: гострий отит; хронічний отит (фаза загострення).

6) Хвороби органів травлення: виразкова хвороба шлунку, 12 – палої кишки (фаза загострення , неускладнений перебіг); хронічний гастрит, дуоденіт, гастродуоденіт. (фаза загострення, виражений больовий синдром), дискінезії жовчного міхура та жовчновивідних шляхів.

7) Хвороби шкіри та підшкірної клітковини: алергічний дерматит (легка, середньотяжка форма); кропивниця (рецидивуючий перебіг, легка, середньотяжка форма);  

 абсцесс, фурункул, карбункул, гідраденіт, флегмона; гострий лімфаденіт; панарицій.

 Оперативне та післяоперативне лікування інших хірургічних патологій, що проводиться в умовах поліклініки.

8) Хвороби системи кровообігу: гострий та загострення хронічного геморою.

9) Хвороби кістково – мязевої системи та сполучної тканини: остеохондроз хребта різних локалізацій з проявами вертебробазилярного артеріального синдрому; люмбаго, люмбоішіалгії, загострення радикулітів всіх відділів; вертеброгенна радикулопатія, артрити, бурсіти, тендовагініти (загострення, больовий синдром);  артрози (загострення, за винятком хондропротекторів).

10) Хвороби сечостатевої системи: гострий цистіт, пієлонефрит; хронічний цистіт, пієлонефрит (фаза загострення), уретрити, аднексити

11) Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників: переломи, вивихи, травми, рани; термічні та хімічні опіки, поверхневі відмороження.

 

ДОДАТОК №5

Редакція від 09.06.2016р.

 

Лікарські засоби, які можуть відпускатись за безкоштовними рецептурними бланками благодійної організації «Муніципальна лікарняна каса міста Києва» при амбулаторному лікуванні

Завантажити повний перелік, натиснувши тут.

 

Торгова назва

Міжнародна непатентована назва

1

5-НОК

Нітроксолін (Nitroxoline)

2

АГАПУРИН

Пентоксифілін (Pentoxifylline)

3

АЗИВОК

Азитроміцин (Azithromycin)

4

АЗИМЕД

Азитроміцин (Azithromycin)

5

АЗИТРОМІЦИН-БХФЗ

Азитроміцин (Azithromycin)

6

АЗИЦИН

Азитроміцин (Azithromycin)

7

АЗМАРИЛ

Амброксол (Ambroxol)

8

АКСЕФ

Цефуроксим (Cefuroxime)

9

АЛЕРОН

Левоцетиризин (Levocetirizine)

10

АЛМАГЕЛЬ

Алюмінію гідроксид + магнію гідроксид (Aluminiі Hydroxid + Magnesiі Hydroxid)

11

АЛТЕЙКА

Алтея лікарська (Althaea officinalis)

12

АЛЬДАЗОЛ

Албендазол (Albendazole)

13

АЛЬФА Д3-ТЕВА

Альфакальцидол (Alfacalcidol)

14

АЛЮМАГ

Алюмінію гідроксид + магнію гідроксид (Aluminiі Hydroxid + Magnesiі Hydroxid)

15

АМБРОКСОЛ

Амброксол (Ambroxol)

16

АМБРОТАРД

Амброксол (Ambroxol)

17

АМІНАЛОН-КВ

Кислота гамма-аміномасляна (Aminobutyric acid)

18

АМІЦИЛ

Амікацин (Amikacin)

19

АМОКСИКЛАВ

Амоксицилін + клавуланова кислота (Amoxicillin + clavulanate)

20

АМОКСИЛ

Амоксицилін (Amoxicillin)

21

АМОКСИЦИЛІН

Амоксицилін (Amoxicillin)

22

АМПІЦИЛІН

Ампіцилін (Ampicillin)

23

АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ

Метамізол натрію (Metamizole sodium)

24

АНУЗОЛ

екстракт беладони+цинк+вісмут

25

АСАФЕН

Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)

26

АСАЦИЛ-А

Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)

27

АСПЕКАРД

Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)

28

АСПЕТЕР

Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)

29

АТОКСІЛ

Атоксіл (Атохil)

30

АУГМЕНТИН

Амоксицилін + клавуланова кислота (Amoxicillin + clavulanate)

31

АУРІДЕКСАН

Декаметоксин (Decametoxin)

32

АЦЕСТАД

Ацетилцистеїн (Аcetylcysteine)

33

АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА

Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)

34

АЦЕТИЛЦИСТЕЇН-ФС

Ацетилцистеїн (Аcetylcysteine)

35

БАКТИЛЕМ

Цефуроксим (Cefuroxime)

36

БАКТИСЕПТОЛ-ЗДОРОВ’Я

Сульфаметоксазол + триметоприм (Sulfamethoxazole +trimethoprim)

37

БАКТРИМ

Сульфаметоксазол + триметоприм (Sulfamethoxazole +trimethoprim)

38

БАРАЛГЕТАС

Метамізол натрій + пітофенон + фенпівериній (Metamizole sodium + Pitophenone + Fenpiverinium)

39

БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН

Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)

40

БЕПАНТЕН ПЛЮС

Хлоргексидин + декспантенол (Chlorhexidine + dexpantenol)

41

БЕТАГІС

Бетагістин (Betahistine)

42

БЕТАГІСТИН-РАТІОФАРМ

Бетагістин (Betahistine)

43

БЕТАСПАН

Бетаметазон (Betamethasone)

44

БІОФУРОКСИМ

Цефуроксим (Cefuroxime)

45

БІ-СЕПТ

Сульфаметоксазол + триметоприм (Sulfamethoxazole +trimethoprim)

46

БІСЕПТОЛ

Сульфаметоксазол + триметоприм (Sulfamethoxazole +trimethoprim)

47

БІ-ТОЛ

Сульфаметоксазол + триметоприм (Sulfamethoxazole +trimethoprim)

48

БОРНА КИСЛОТА

Кислота борна (Boric acid)

49

БОФЕН

Ібупрофен (Ibuprofen)

50

БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ

Діамантовий зелений (Viride nitens)

51

БРОМГЕКСИН

Бромгексин (Вromhexine)

52

ВЕРМОКС

Мебендазол (Mebendazole)

53

ВЕСТИНОРМ

Бетагістин (Betahistine)

54

ВЕСТІБО

Бетагістин (Betahistine)

55

ВІНПОЦЕТИН

Вінпоцетин (Vinpocetin)

56

ВІС НОЛ

Вісмуту субцитрат (Bismuth subcitrate)

57

ВОРМІЛ

Албендазол (Albendazole)

58

ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ

Вугілля медичне активоване (Carbo activatus)

59

ГАРАЗОН

Бекламетазон + гентаміцин (Beclametasone + gentamicine)

60

ГАСТРО НОРМ

Вісмуту субцитрат (Bismuth subcitrate)

61

ГАСТРОПОМ-АПО

Домперидон (Domperidone)

62

ГЕНТАМІЦИН

Гентаміцин (Gentamicin)

63

ГЕПАРИНОВА МАЗЬ

Препарати гепарину місцевої дії

64

ГЕПАТРОМБІН

Препарати гепарину місцевої дії

65

ГІДРОКОРТИЗОН

Гідрокортизон (Hydrocortisone)

66

ГІОКСИЗОН

Оксітетрациклін + гідрокортизон

67

ГЛІЦИСЕД

Глицин

68

ГЛЮКОЗА

Глюкоза (Glucose)

69

ГРАМОКС

Амоксицилін (Amoxicillin)

70

ГРОСЕПТОЛ

Сульфаметоксазол + триметоприм (Sulfamethoxazole +trimethoprim)

71

ДЕ НОЛ

Вісмуту субцитрат (Bismuth subcitrate)

72

ДЕКАРИС

Левамізол (Levamisole)

73

ДЕКАСАН

Декаметоксин (Decametoxin)

74

ДЕКСА-ГЕНТАМІЦИН

Дексаметазон + гентаміцин (Dexamethasone + Gentamicin)

75

ДЕКСАМЕТАЗОН

Дексаметазон (Dexamethasone)

76

ДИКЛАК

Диклофенак (Diclofenac)

77

ДИКЛОБЕРЛ

Диклофенак (Diclofenac)

78

ДИКЛО-Ф

Диклофенак (Diclofenac)

79

ДИКЛОФЕН

Диклофенак (Diclofenac)

80

ДИМЕДРОЛ

Дифенгідрамін (Diphenhydramine)

81

ДИПРОСПАН

Бетаметазон (Betamethasone)

82

ДИФТАЛЬ

Диклофенак (Diclofenac)

83

ДІАЗОЛІН

Мебгідрoлін (Mebhydrolin)

84

ДІОКСИДИН

Діоксидин (Dioxydine)

85

ДІОКСИЗОЛЬ

Діоксидин+лідокаїн

86

ДОКСИЦИКЛІН

Доксициклін (Doxycycline)

87

ДОМПЕРИДОН-СТОМА

Домперидон (Domperidone)

88

ДРОТАВЕРИН

Дротаверин (Drotaverine)

89

ЕВКАЗОЛІН АКВА

Ксилометазолін (Xylomethazoline)

90

ЕДЕМ

Дезлоратадин (Desloratadine)

91

ЕЗОКС

Езомепразол (Esomeprazole)

92

ЕЗОНЕКСА

Езомепразол (Esomeprazole)

93

ЕКТЕРИЦИД

Ектерицид (Ectericid)

94

ЕЛОКОМ

Мометазон (Mometasone)

95

ЕНТЕРОСГЕЛЬ

Гідрогель метилкремнієвої кислоти (Methylsiliconic acid hydrogel)

96

ЕРГОКАЛЬЦИФЕРОЛ

Ергокальциферол (Ergocalciferol)

97

ЕРЕСПАЛ

Фенспірид (Fenspiride)

98

ЕРИТРОМІЦИН

Еритроміцин (Erythromycin)

99

ЕРИТРОМІЦИНОВА МАЗЬ

Еритроміцин (Erythromycin)

100

ЕСПУМІЗАН

Симетикон (Simethicone)

101

ЕУФІЛІН

Теофілін (Theophylline)

102

ЗАЦЕФ

Цефтазидим (Ceftazidime)

103

ЗЕНТЕЛ

Албендазол (Albendazole)

104

ЗІНАЦЕФ

Цефуроксим (Cefuroxime)

105

ЗІННАТ

Цефуроксим (Cefuroxime)

106

ЗІОМІЦИН

Азитроміцин (Azithromycin)

107

ІБУПРОФЕН

Ібупрофен (Ibuprofen)

108

ІНГАЛІПТ

Стрептоцид + норсульфазол + тимол + олія евкаліптова + олія м’яти перцевої

109

ЙОГУРТ

Lactobacillus acidophillus + Lactobacillus rhamnosus + Streptococcus thermophilus + Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus

110

ЙОД

Йод (Iodine)

111

ЙОДДИЦЕРИН

Йод (Iodine)

112

ЙОДУ Р-Н СПИРТОВИЙ

Йод (Iodine)

113

КАЛЬЦІЮ ГЛІЦЕРОФОСФАТ

Кальцію гліцерофосфат (Calcium glycerophosphate)

114

КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ

Кальцію глюконат (Calcii gluconate)

115

КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД

Кальцію хлорид (Calcii chloride)

116

КАМЕТОН

Хлорбутанол + камфора + ментол + олія евкаліптова (Chlorambutanol + camphora + menthole + eucalyptus vitaminalis)

117

КАНАМІЦИН-КМП

Канаміцин (Kanamycin)

118

КАНДИБІОТИК

Хлорамфенікол + клотримазол + беклометазон + лідокаїн (Chloramphenicol + clotrimazol + beclametazon + lidocain)

119

КВАМАТЕЛ

Фамотидин (Famotidine)

120

КЕНАЛОГ

Тріамцинолон (Тriamcinolone)

121

КЕТАНОВ

Кеторолак (Ketorolac)

122

КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ

Кеторолак (Ketorolac)

123

КЕТОРОЛ

Кеторолак (Ketorolac)

124

КЕТОТИФЕН

Кетотифен (Ketotifen)

125

КИСЛОТА НІКОТИНОВА

Кислота нікотинова (Nicotinic acid)

126

КЛАБАКС

Кларитроміцин (Clarithromycin)

127

КЛАМЕД

Кларитроміцин (Clarithromycin)

128

КЛАРИТИН

Лоратадин (Loratadine)

129

КЛАРИТРОСАНДОЗ

Кларитроміцин (Clarithromycin)

130

КЛЕРОН

Кларитроміцин (Clarithromycin)

131

КОРНЕРЕГЕЛЬ

Декспантенол (Dexpanthenol)

132

ЛЕВАМІЗОЛ-ЗДОРОВ’Я

Левамізол (Levamisole)

133

ЛЕВОМАК

Левофлоксацин (Levofloxacin)

134

ЛЕВОМЕКОЛЬ

Хлорамфенікол + метилурацил (Chloramphenicol + Methyluracil)

135

ЛЕВОМІЦЕТИН

Хлорамфенікол (Chloramphenicol)

136

ЛЕВОФЛОКСАЦИН-ЗДОРОВ’Я

Левофлоксацин (Levofloxacin)

137

ЛЕКОР

Ніфуроксазид (Nifuroxazide)

138

Л