Публікації
Парій Валентин Дмитрович, Каунцінгер Бела Ханс

Діяльність МЛК ґрунтується на основі цільової допомоги установам охорони здоров'я  з метою:

  • забезпечення мешканців м. Києва - членів МЛК необхідними медикаментами, реактивами, виробами медичного призначення на основі солідарної участі.
  • надання членам МЛК своєчасної, якісної медичної допомоги
  • розробки спільно з ГУОЗ  м. Києва механізму управління якістю надання медичних технологій в лікувально-профілактичних установах міста всіх рівнів.
ГРИЩУК Сергій Миколайович

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, Київ, 2009. Дисертаційне дослідження присвячене вдосконаленню діяльності лікарняних кас як форми суспільно-солідарної участі населення в фінансуванні охорони здоров’я. У результаті проведеного комплексного соціально-гігієнічного дослідження діяльності 236 лікарняних кас України визначено, що благодійна організація „Лікарняна каса Житомирської області” є найбільш потужною в державі і динамічно розвивається (в ЛК перебуває 15% населення області). Показано, що застосування ефективної системи контролю за раціональним використанням лікарських засобів з використанням стандартизації (лікарського формуляра, протоколів лікування) значно зменшує проблему недостатнього фінансування галузі охорони здоров’я в частині медикаментозного забезпечення. Апробовано механізми співпраці ЛК з сімейними лікарями. Розроблено оптимальну модель регіональної лікарняної каси, що включає чотири організаційно-функціональних блоки: залучення коштів; обліку та аналізу надходження внесків; забезпечення лікувальних закладів ліками та виробами медичного призначення; управління якістю медичної допомоги. Модель реалізовується на основі залучення ресурсів населення і може бути впроваджена у будь-якому регіоні України без значних витрат на адаптацію. Ефективність розробленої моделі підтверджена результатами соціологічного дослідження – встановлено, що переважна більшість опитаних (73,6±2,1%) задоволені отриманим за рахунок ЛК об’ємом медикаментозного забезпечення.

Головаков Володимир Костянтинович, Парій Валентин Дмитрович, Мишківський Володимир Станіславович

Рекомендація до видання Проблемної комісії МОЗ АМН України „Соціальна гігієна та організація охорони здоров’я” Протокол №14 від”26 листопада 2003р.