Про нас

Благодійна організація «Муніципальна лікарняна каса міста Києва» (МЛК) (російською мовою: – “Муниципальная больничная касса г. Киева”) є громадською недержавною членською благодійною організацією, яка об’єднує фізичних та юридичних осіб на добровільній основі та спільності інтересів з метою здійснення благодійної діяльності у відповідності з Законом України «Про благодійництво та благодійні організації» і не передбачає отримання прибутку від даної діяльності. Вона була зареєстрована 03.12.2010р. управлінням юстиції м.Києва, у відповідності до Закону України від 16.09.1997 „Про благодійництво та благодійні організації”. Свідоцтво про державну реєстрацію благодійної організації № 0257-2010 від 03.12.2010 року. Діяльність МЛК поширюється на територію м. Києва та Київської області.

МЛК створена на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

Діяльність МЛК має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної підтримки.

МЛК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про благодійництво та благодійні організації», іншими нормативно-правовими актами законодавства, що регулюють благодійництво та благодійні організації, цим Статутом, іншими документами, які затверджуються правлінням.

МЛК набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації. МЛК має власні круглу печатку, штамп, фірмовий бланк зі своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в установах банків, власну символіку, зразки якої затверджуються правлінням.

МЛК має статус місцевої членської благодійної організації.

Засновниками МЛК виступили:

  • Асоціація працівників лікарняних кас України
  • Асоціація лікарів м. Києва
  • Міський комітет профспілки працівників охорони здоров’я
  • Міська організація товариства Червоного Хреста України
  • Київська міська организація працівників галузі охорони здоров'я

Основними завданнями МЛК є:

  • медикаментозне забезпечення членів МЛК в разі їх захворювання ліками, виробами медичного призначення, розхідними матеріалами;
  • аналіз та узагальнення передового вітчизняного та іноземного досвіду в сфері охорони здоров’я;
  • допомога медичним закладам в забезпеченні лікувальними препаратами, обладнанням, апаратурою та інструментарієм;
  • інформаційна та роз’яснювальна робота по залученню юридичних та фізичних осіб, в тому числі іноземних.

Органами управління МЛК є конференція лікарняної каси, правління, наглядова рада та виконавча дирекція. Рішенням конференції МЛК можуть бути створені й інші органи управління, діяльність яких не суперечить чинному законодавству.

Документи